test na wypalenie zawodowe

with Brak komentarzy
1. PL: Moja praca sprawia, że czuję się emocjonalnie wyczerpany.
ENG: My job makes me feel emotionally exhausted.
2. PL: Pod koniec dnia czuję się wykończony.
ENG: At the end of the day I feel exhausted.
3.

PL: Gdy wstaję rano, czuję się zmeczony perspektywą kolejnego dnia intensywnej pracy.
ENG: When I get up in the morning, I feel tired from the prospect of another day of intensive work.

4.

PL: Z łatwością mogę zrozumieć, co ludzie z mojego otoczenia zawodowego myślą na określone tematy.
ENG: I can easily follow and understand what my fellow-workers think about specific topics.

5. PL: Łapię się na tym, że traktuję niektóre osoby, z którymi mam kontakty zawodowe, jak bezosobowe przedmioty.
ENG: I find myself treating some people with whom I have professional contacts as soulless objects.
6. PL: Codzienna praca z ludźmi jest dla mnie naprawdę stresująca.
ENG: It is really stressful for me to work with people on a daily basis.
7. PL: Bardzo skutecznie rozwiązuję problemy ludzi, z którymi mam kontakty zawodowe.
ENG: I solve problems with people with whom I have professional contacts very effectively.
8. PL: Moja praca sprawia, że czuję się "wypalony".
ENG: My work makes me feel "burnt out".
9. PL: Sądzę, że poprzez moją pracę wpływam pozytywnie na życie innych ludzi.
ENG: I think that I have a positive influence on other people's lives through my work.
10. PL: Stałem się zimniejszy dla ludzi, odkąd podjąłem tę pracę.
ENG: I've become colder for people since I started this job.
11. PL: Obawiam się, że ta praca czyni mnie nieczułym emocjonalnie.
ENG: I'm afraid this job makes me emotionally insensitive.
12. PL: Czuję w sobie duże pokłady energii.
ENG: I feel I have a lot of energy within myself.
13. PL: Moja praca sprawia, że czuję się sfrustrowany.
ENG: My work makes me feel frustrated.
14.

PL: Czuję, że niezależnie od faktycznej ilości obowiązków zbyt ciężko pracuję zawodowo.
ENG: I feel that I work too hard regardless the actual workload.

15. PL: Tak naprawdę wszystko mi jedno, co się dzieje z osobami, które powierzyły mi swoje sprawy zawodowe.
ENG: In fact, I don't care what happens to people who entrusted me with their professional matters.
16. PL: Za bardzo mnie stresuje praca w bezpośrednim kontakcie z ludźmi.
ENG: I am stressed too much by working in direct contact with people.
17. PL: Z łatwością przychodzi mi wytworzenie rozluźnionej atmosfery w pracy.
ENG: It's easy for me to create a relaxed atmosphere at work.
18. PL: Praca z ludźmi dodaje mi sił i energii.
ENG: Working with people gives me strength and energy.
19. PL: To, czego dokonałem w tej pracy było warte zachodu.
ENG: My effort in this job was worth it.
20.

PL: Czuję, że jestem u kresu wytrzymałości
ENG: I feel I am at the limits of my endurance.

21. PL: Problemy emocjonalne innych w pracy rozwiazuję bardzo spokojnie.
ENG: I solve other people’s emotional problems at work very calmly.
22. PL: Sądzę, że osoby z mojego otoczenia zawodowego obciążają mnie odpowiedzialnością za niektóre ze swoich problemów.
ENG: I think that people from my professional environment make me responsible for some of their problems.