Wypalenie zawodowe to chroniczny kryzys związany z pracą, karierą lub rolą zawodową.

Rozpoznaje się je jako zestaw objawów spowodowanych długotrwałym stresem dotyczącym obowiązków zawodowych oraz charakteru środowiska pracy.

Objawy i przyczyny wypalenia

Rozumiane jako reakcja organizmu na poziomach fizycznym, emocjonalnym, poznawczym i behawioralnym, wypalenie powstaje zazwyczaj na skutek przeciążenia pracą, podejmowania odpowiedzialności za trudne zadania lub intensywne kontakty społeczne.

Przyczyną moga być również nudne i monotonne obowiązki lub - pardoksalnie - brak zadań. Skutki wypalenia moga być bardzo dotkilwe dla zdrowia i równowagi psychicznej oraz mieć bardzo negatywny wpływ na kontakty społeczne, skuteczność zawodową i poczucie sensu i celu życia.

Test na wypalenie zawodowe

Wypełniając test, dowiesz się czy wypalenie Cię dotyczy, w jakich wymiarach zaburza Twoje funkcjonowanie oraz na ile wysoki jest jego poziom.

Test nie ma charakteru ostatecznej diagnozy, stanowi jedynie wskazówkę w obszarze funkcjonowania w pracy. Pogłębiona diagnoza wymaga dogłebnej konsultacji ze specjalistą: coachem, psychoterepeutą lub psychiatrą.

Test został zaczerpnięty z koncepcji Christiny Maslach.