DLA ORGANIZACJI

Edukuję organizacje w zakresie profilaktyki wypalenia i zarządzania energią pracowników.

 

Wspieram w tworzeniu warunków pracy, dzięki którym poziom zaangażowania pracowników utrzymuje się na stałym poziomie, a biznes osiąga swoje cele w etyczny sposób. Oferuję konsultacje dla działów HR i Zarządu, diagnozę i rozwiązania odpowiadające na potrzeby firmy.

 

Proponuję też warsztaty i coaching z elementami interwencji kryzysowej dla pracowników objętych ryzykiem wypalenia lub przeżywających trudności związane z tym zjawiskiem.

KONSULTACJA dla działu HR

Jeśli jako HR Manager zmagasz się z następującymi wyzwaniami:

 • wysoki poziom rotacji pracowników
 • częste zwolnienia lekarskie i urlopy na żądanie
 • widoczny spadek motywacji wśrod pracownikow i spadek jakości pracy
 • wysoki poziom stresu odbijający się na wynikach

chętnie pomogę Ci zdiagnozować źrodla problemów oraz wskażę możliwe rozwiązania.

 

Wspólnie przeprowadzimy:

 • analizę środowiska pracy
 • rozpoznamy najczęstsze stresory podwyższające ryzyko wypalenia i kryzysów
 • zbadamy samopoczucie pracowników
 • zrewidujemy kompetencje managerów niezbędne do własciwego motywowania i zarządzania kryzysem

 

Dzięki konsultacji ze mną zyskasz lepsze zrozumienie, gdzie boli i podejmiesz decyzję dotyczącą rozwiązań dążacych do poprawy problemowej sytuacji.

JAK ZARZĄDZIĆ WYPALENIEM ZAWODOWYM | SZKOLENIE DLA MANAGERÓW

Kryzysy są częścią życia i mogą dotknąć każdego w dowolnym momencie. Osobistym kosztem kryzysu są zaburzenia nastroju, dezorganizacja i spadek wydajności. Niezależnie od tego czy dotyczą życia prywatnego czy zawodowego, mogą znacznie obnizyć motywację i efektywność zawodową. Logiczną konsewencją jest spadek wyników w pracy i koszty dla biznesu. Oznacza to, że popularne stwierdzenie "To nic osobitego, to biznes" nigdy nie było prawdziwe. Nowoczesne organizacje rozumieją, że absurdem jest oczekiwać od pracowników że będa zostawić emocje i osobiste doświadczenia przed wejściem do biura. Dlatego to co osobiste, wkracza do biznesu.

Aby pomóc managerom budować atmsferę zaufania, wsparcia i otwarcia na prywatne wyzwania pracowników, stworzyłam szkolenie, którego cleme jest podnieść świadomość o kryzysach ze szczególnym uwzględnieniem wypalenia zawodowego.

Podczas szkolenia managerowie:

 • zrozumieją kryzys jako zjawisko psychologiczne
  • poznaja źrodła i charakter kryzysu
  • nauczą sie rozróżniać typy kryzysu, jego eapy i natężenie
 • dostrzega wypalenie zawodowe jako jeden z najczęstszych kryzysów w środowisku pracy
  • poznają symptomy i dynamikę wypalenia
  • zidentyfikują źrodła wypalenia
  • dowiedzą się, jaką odpowiedzialność ponosi pracodawca za zjawisko wypalenia wśrod pracowników
 • nauczą się przeciwdziałać i reagować na wypalenie poprzez:
  • definiowanie obszarów wpływu organizacji
  • opracowanie strategii i środków do zarządzania wypaleniemt
 • przećwiczą umiejętności związane z pierwszą pomoca psychologiczną
  • udzielając wsparcia pracownikowi doświadczającemu wypalenia
  • zarządzając motywacją zespołu w obliczu wypalenia członka zespołu

Korzyści dla uczestników:

 • wiedza o profilaktyce wypalenia
 • zrozumienie zjawiska wypalenia
 • praktyczne umiejęstności diagnozy wypalenia
 • pewność siebie podczas udzielania wpsarcia pracownikowi doświadczającemu wypalenia
 • rozwój umiejętności interpersonalnych i sluchanie bez oceniania
 • zdolność do radzenia sobie z niepokojem pracownika związanym z potencjalną utratą pracy
 • strategie zarzadzania zespołem dotknietym wypaleniem w celu zapewnienia ciąglości biznesu

 

W zależności od potrzeb organizacji szkolenie może być zorganizowane w trybie 1- lub 2-dniowym w językach polskim lub angielskim.

JAK PODTRZYMAĆ PŁOMIEŃ MOTYWACJI | SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW

Dzisjesza rzeczywistość zawodowa funduje olbrzymie możliwości rozwoju. Mnogość ofert pracy, ścieżek kariery i form zatrudnienia kusi i zaprasza.

Jednocześnie współczesne środowisko pracy nie szczędzi wyzwań, przeciwności i ilości bodźcow, w których coraz trudniej skupić się na tym, co ważne.

W codziennej gonitwie między stymulującą pracą a wymagającym życiem osobistym łatwo się zagubić lub stracić siły.

Rola pracodawcy w tworzeniu kultury organizacyjnej wspierającej zrównoważony styl pracy jest nie do przecenienia.

 

Jeśli pragniesz wesprzeć swoich pracowników w zarządzaniu energia mentalną, zapraszam do zapoznania się z ofertą edukacyjno-szkoleniową:

 • Warsztaty edukacyjne: Wypalenie - wszystko co chcelibyście wiedzieć, a boicie się zapytać
 • Zarzadzanie stresem i redukcja stresu
 • Zarządzanie energią
 • Asertywność
 • Organizacja czasu pracy
 • Work-life integration
 • Odporność psychiczna

 

Szkolenia realizowane są w elastycznych formatach 4- 8 i 16-godzinnych w językach polskim i angielskim.